Førjulsfest på Fjell-ly – Lørdag 10. desember kl. 18:00

Lørdag 10. desember 2022 kl. 18:00 blir det igjen førjulsfest på Fjell-ly. Pris.: Kr 500,- pr person

Festtale ved Petter Olsen – Sang av kvartett fra Nesttun

Deilig julemiddag – Underholdning – Bordaksjon – Utlodning

Påmelding til Fjell-ly – Tlf.: 56 31 04 40 – E-post.: dagligleder@fjell-ly.no