Tweensleir på Fjell-ly 10. til 12. februar 2023

Maxileir på Fjell-ly 17.-19. Februar 2023

Tenleir på Fjell-ly 17. til 19. mars 2023

Maxileir på Fjell-ly 14. til 16. april 2023

Tweensleir på Fjell-ly 21. til 23. april 2023